Nieuws

Herindeling

27 september 2017

Op dinsdag 26 september hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) hun raden geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning naar de bestuurlijke toekomst van de DAL-gemeenten. De colleges hebben deze onderzoeksresultaten voorzien van een nadere duiding en hebben daarbij aangegeven wat de mogelijke meerwaarde is van

lees verder »

Vragen fractie Delfzijl mbt Budget Jeugdzorg

door Janny Volmer op 20 september 2017

Update 04-10-17 Antwoorden op onderstaande vragen Uit onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur blijkt dat er een toename is van kinderen die zware jeugdzorg nodig hebben. Ook blijkt dat bij de helft van de gemeenten het jaarbudget voor de Jeugdzorg al op is. De verwachte tekorten variëren van enkele honderden euro’s tot

lees verder »

PvdA Appingedam maakt zich grote zorgen

door Redactie op 18 september 2017

PvdA Appingedam maakt zich grote zorgen over de versterkingsopgave Er heerst veel onrust bij de versterkingsopgave in de wijk Opwierde en Tjamsweer. De PvdA vindt dat er onbehoorlijk met de huurders wordt omgegaan, met uitzichtloosheid en slapeloze nachten als resultaat. Afspraken die niet worden nagekomen en woningen die al zijn versterkt kunnen de kwaliteitstoetsing niet

lees verder »

Boekje ‘Gas uit Groningen’

door Redactie op 3 september 2017

Op initiatief van onze collega politici van  de SP is een handzaam boekje uitgegeven mbt gaswinning. Graag bieden we jullie gelegenheid om hier kennis mee te maken Uit het voorwoord: In dit boekje willen wij een overzicht geven van de huidige stand van zaken. Wij willen inzichtelijk maken hoe de gaswinning is georganiseerd, welke gevolgen

lees verder »

Agenda Ledenvergadering PvdA DAL

door Grietje Uuldriks op 20 augustus 2017

Locatie Dorpshuis Wirdum, Fromaweg 2 Datum 26 augustus 10.30 uur Opening Verslag ledenvergadering 16 mei 2017 Aftredende bestuursleden Bert Dieters en Leo Sparreboom Vacature algemene bestuursleden, secretaris Kandidaat Interim secretaris; Grietje Uuldriks Geld van voormalig afdeling Loppersum Vaststellen profielschets kandidaat gemeenteraad Vaststellen profielschets kandidaat wethouder Vaststellen groslijst commissie Kandidatenlijst Samenstellen Punten voor Verkiezingsprogramma inventariseren. Start

lees verder »

Ledenvergadering 26 augustus

door Grietje Uuldriks op 30 juli 2017

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, belangrijke verkiezingen voor behoud van een sociaal en rechtvaardige samenleving. Wij willen als PvdA DAL lokaal graag helder en duidelijk inzetten op een aanwezig sociaal geluid in de raden dat past bij onze regio. De Gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben nu 1 gezamenlijke PvdA afdeling met 1 bestuur.

lees verder »

Ledenvergadering

6 mei 2017

Het bestuur van PvdA DAL nodigt graag al haar leden uit voor komende ledenvergadering. Dinsdag 16 mei a.s. – 19:30 – 21:00 – Locatie: Hotel Spoorzicht – Molenweg 11 – Loppersum

lees verder »