Wij zijn lokaal!

Inleiding werkplan DAL 2017    Download

Elk jaar maken alle afdelingen van de PvdA een jaarplan en jaarverslag ter verantwoording aan de kiezers.
Dit ‘werkplan’ is tevens koersbepalend en omsluit de missie en visie van de betreffende afdeling.

Voor de PvdA-afdeling DAL geldt dat dit jaar de nadruk wordt gelegd op de bestuurlijk samenvoeging van Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
Visionair ligt de nadruk op verbinden op lokaal niveau.

Natuurlijk dragen wij als lokale partij de landelijke koers maar wij willen ons tegelijk nadrukkelijk distantiëren van de landelijke politiek met als doel onze lokale belangen zo groot en duidelijk mogelijk voor het voetlicht te krijgen.

U bepaalt deze belangen.

Een ambitieus werkplan dat het bestuur als handvat voor 2017/2018 hanteert. Daar is bestuurskracht voor nodig maar ook de inzet van de leden.
‘Wij zijn lokaal!’ is ons motto dit jaar.
Verbinden, betrouwbaar zijn en samenwerken met andere afdelingen.
Het bestuur wil graag op deze weg verder gaan.

Download het werkplan DAL 2017