Fractie-assistent

Tet Luursema

Tet Luursema

Over Tet Luursema

tet.luursema@gmail.com

Geboren in Den Haag op 2 augustus 1953. Toen ik 12 jaar was verhuisden we naar Appingedam. Daar ging ik eerst naar de MULO  en halverwege stapte ik over naar de HBS. Ik volgde mijn opleiding aan de Bibliotheek en Documentatie Academie in een gunstig arbeids klimaat. Nog tijdens mijn stage werd mij een baan als jeugdbibliothecaris in Delfzijl aangeboden en nog steeds werk ik in de bibliotheek en probeer ik d.m.v. mijn werk (leespromotie) kinderen de kansen te bieden waar ze recht op hebben.

Ik besef dat ik bof dat ik in een warm gezin ben opgegroeid. Dat gun ik iedereen.

Ik vind het erg om te constateren hoe gemakkelijk verworven rechten worden afgebroken en de privatisering om zich heen heeft geslagen. De ontwikkeling in de zorg geeft mij tot dusver niet veel vertrouwen en daarom maak ik sinds maart 2015 deel uit van ons Meldpunt Zorg.

Het doet mij zeer dat onze partij op dit moment weinig draagkracht heeft en ik hoop op mijn manier meer mensen enthousiast te kunnen maken voor de PvdA.

Sinds maart 2015 ben ik fractie ondersteuner.

Naast mijn relatief korte betrokkenheid bij onze plaatselijke politiek maak ik muziek, ben ik gek op al mijn dieren en niet heel raar voor een bibliothecaris… Vind ik het fijn  om boeken te lezen.