Bestuurslid

Leo Sparreboom

Leo Sparreboom

Over Leo Sparreboom

sparreboom.leo@gmail.com

Graag stel ik mezelf even voor:

Mijn naam is Leo Sparreboom, ik ben geboren op 31 mei 1957. Ik ben opgegroeid in Arnhem en woon met mijn vrouw sinds 1979 met veel plezier in Delfzijl. In Delfzijl is ruimte en rust. Er is ook de sfeer van de havenstad, met altijd bedrijvigheid en veel verschillende mensen.

Ik werk in de geestelijke gezondheidszorg en ik heb altijd naast mijn werk gestudeerd. Ik werk op dit moment als bestuurssecretaris en hoofd P&O bij VNN (Verslavingszorg Noord Nederland).
Van 2010 tot 2016 heb ik in de gemeenteraad gezeten. In 2016 kon ik mijn werk en het voorzitterschap van de fractie niet meer combineren. Gelukkig wilde Janny Volmer mij opvolgen. Janny is een erg goede voorzitter. En ik vind het een eer dat ik tot aan de verkiezingen in maart, weer als raadslid mee mag doen.
Want Mario Brouwer heeft zich per 1 januari 2018 teruggetrokken uit de raad i.v.m. persoonlijke omstandigheden, ik ga tot de verkiezingen 2018 Mario vervangen.

De komende maanden zal ik me inzetten om duidelijk te maken waar de Partij van de Arbeid voor staat.
Ik ben erg blij dat de landelijke PvdA uit het kabinet met Rutte is gestapt. De PvdA is nooit bang om verantwoordelijkheid te nemen, maar ik vind dat de PvdA in Rutte 2 veel te ver is gegaan. De kaalslag op de sociale werkvoorziening had nooit mogen plaatsvinden.
De decentralisatie op de jeugdzorg had niet moeten plaatsvinden terwijl er ook sterk bezuinigd moest worden. En de verzorgingshuizen zijn veel te hard afgebouwd. Gelukkig heeft de PvdA een bezuiniging op de Thuiszorg kunnen voorkomen.

In 2014 hebben we ook in Delfzijl flink verloren in de raadsverkiezingen. De kiezers maakten duidelijk dat de PvdA niet thuishoort in een kabinet met de VVD. De PvdA zit nu niet meer in het Rutte kabinet. We kunnen weer duidelijk laten zien waar we voor staan.

De PvdA staat voor gelijke kansen voor iedereen en voor een sociale en rechtvaardige samenleving. De komende maanden zal ik me inzetten voor de bewoners van de gemeente Delfzijl die getroffen zijn door de bevingsschade. Hun schade moet hersteld worden en zij moeten echt iets te zeggen hebben over hoe het verder gaat. Ik weet dat de PvdA kamerleden en statenleden er net zo over denken.

Ik hoop dat we het vertrouwen van onze kiezers weer kunnen terugwinnen en dat we ook in de gemeenteraad kunnen werken aan een sterk en sociaal Delfzijl.

Wanneer je mij wilt spreken, stuur dan een mailtje naar sparreboom.leo@gmail.com of volg mij op Twitter @Leosp

Vriendelijke groet,
Leo Sparreboom