Bestuurslid

Bert Dieters

In 1949 in Assen geboren en gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen als Facility Manager. Inmiddels een paar jaar met pensioen. Samen met mijn vrouw Lilian woon ik sinds oktober 2004 met veel plezier in Appingedam, heb daarvoor 27 jaar in Ten Boer gewoond waar onze drie zonen zijn opgegroeid.

Van huis uit kom ik uit een rood nest, altijd de PvdA gesteund maar pas begin jaren tachtig actief lid. Eerst als bestuurslid en vanaf 1989 als raadslid in Ten Boer en Appingedam. In Ten Boer de laatste acht jaar fractievoorzitter tot mijn verhuizing naar Appingedam. In maart 2003 kwam ik in Provinciale Staten tot maart 2015. Na mijn Statenperiode lid geworden van het Gewestelijk Bestuur van de Partij van de Arbeid Groningen; vanaf 2016 voorzitter van het Gewest. Daarnaast lid geweest van een aantal partijorganen en afgevaardigde naar gewestelijke vergaderingen en congressen.

Omdat armoede onder kinderen mij bezig houdt ben ik bestuurslid van de Stichting Leergeld ADL [Appingedam- Delfzijl- Loppersum].

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en het recht op zeggenschap zijn de eerste regels van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer 2017. Het zijn die regels die mij verbinden aan de Partij van de Arbeid. Dat gaat niet vanzelf en niet gemakkelijk; een fatsoenlijke samenleving moet worden georganiseerd. Dat is wat mij drijft. Niet roeptoeteren maar samen oplossingen aandragen dan komen wij als samenleving verder. Zeker in een tijdsgewricht waar politici alles nep vinden – zelfs een president – terwijl ze zelf geen duurzame oplossingen aandragen maar verdeeldheid. Ik verzet mij daar zeer tegen, wil een fatsoenlijke samenleving waar we naar elkaar luisteren en mensen inspireert mee te doen. Weg van de “Ik” mentaliteit, terug naar “Wij” De boel bij elkaar houden zei Joop Den Uyl ooit eens. Dat is belangrijk voor nu en in de toekomst.

Bert Dieters
Fazantstraat 8
9903BX Appingedam