Joop van der Lei

Ik woon al ruim 22 jaar met mijn echtgenote en 2 kinderen in Appingedam en voel mij ”Damster” onder de “Damsters “ In het dagelijks leven ben ik als (interim) manager werkzaam in de gezondheidszorg. Mijn specialiteiten zijn: facilitair, financiën, ICT, vastgoed, inkoop met oog voor de menselijke maat .

Mijn politieke ambities en toekomstvisie voor de Stad Appingedam

“Verbinden en versterken – Samen sterk voor een sociale Stad Appingedam” daar wil ik mij de komende vier jaren als (kandidaat)raadslid voor inzetten. Mij verkiesbaar te stellen voor PvdA fractie gemeente Appingedam voor de periode 2014-2018 heeft vooral te maken met: ”De klus af maken”. De afgelopen vier jaren heb ik leiding gegeven aan de fractie van de PvdA. Zowel in mij rol als fractievoorzitter en tevens inhoudelijk vanuit de politiek. Ook heb ik een grote inbreng gehad in de vernieuwingsagenda van de gemeenteraad, door de raad eerder te betrekken bij beleidsontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is, dat onder mijn leiding de decentralisatie van de AWBZ op de huidige wijze is ingericht en zijn er twee werkconferenties georganiseerd.

Naast mijn werk als fractievoorzitter heb ik ook politiek inhoud gegeven als raadslid van de gemeente Appingedam. Niet alleen vanuit de raadszaal, maar ook in het maatschappelijk verkeer in Appingedam. Daarnaast heb ik mij ook ingezet in de regionale samenwerking van de PvdA in DEAL verband, o.a. over herinrichting basisonderwijs binnen DEAL. Maar ook de in het kader van het rapport Grenzeloos Gunnen. Op provinciaal niveau heb ik meegeschreven aan het tot stand komen van de zorgvisie “De Groningse zorg is van ons allemaal” welke in juli 2013 is aangeboden aan staatssecretaris van Rijn.

De komende vier jaren staan vooral in het teken van de gemeentelijke herindeling, de financiële huishouding en de decentralisatie van de AWBZ. Maar ook in het blijven investeren in de stad Appingedam. Dat bedoel ik ook met “de klus afmaken”, met mijn kennis en ervaring rondom deze belangrijke punten ben ik in staat hieraan vorm en inhoud te geven. Het is mijn ambitie als raadslid van de PvdA Appingedam, om de komende vier jaren Appingedam te versterken in de regio, door middel van een herindeling, waarbij de stad Appingedam een vooraanstaande positie in neemt.

joopvanderlei@ziggo.nl