Hilbrand Brantsma

Ik ben in 1961 geboren in Oostwold (WK), opgegroeid in de gemeente Leek en sinds 1980 woonachtig in Appingedam. Met name door de gebeurtenissen aan het eind van de negentiger jaren en de opkomst van het ‘Fortuinisme’ in het begin van 2000 ben ik mij intensiever bezig gaan houden met de politiek. Daarom ben ik ook lid geworden van de PvdA en in 2006 voor de PvdA in de gemeenteraad gekozen.

Ik heb me tot nu toe vooral met de sociale portefeuille bezig gehouden. Als gemeente staan we voor een grote opgave door het decentraliseren van een aantal zaken zoals jeugdzorg en WMO. De decentralisatie van deze werkzaamheden legt een grote verantwoordelijkheid bij onze gemeente.

Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is er meer specialistische kennis binnen onze gemeente noodzakelijk. Samenwerking met omliggende gemeenten is daarom een noodzaak. In de afgelopen jaren hebben we al een aantal samenwerkingsverbanden met vooral Delfzijl en Loppersum gerealiseerd. Deze samenwerkingen zijn van een zodanige aard dat we volgens mij goed moeten nadenken over de wijze waarop we dat verder gaan vormgeven. Daarom is de huidige discussie over een samenvoeging van meerdere gemeenten dan ook een noodzaak. Dit is met name nodig om als inwoners van Appingedam ook in de nabije toekomst de beschikking te hebben over goed werkend gemeentelijke voorzieningen.

Ik wil me graag voor de bewoners van Appingedam inzetten om, ook in de toekomst, een leefbare gemeenschap te realiseren.