Stellingen

Stellingen van Dagblad van het Noorden.

Stelling 1
Delfzijl is als grootste gemeente het aangewezen bestuurscentrum na de herindeling met Appingedam en Loppersum

PvdA Delfzijl is ‘oneens’
Bij fusies gaat het er niet om dat de grootste de baas wordt maar dat je met elkaar de kansen benut en er beter van wordt.

Stelling 2
Die honderden miljoenen voor Delfzijl centrum staan heus nog in verhouding met de gemeentelijke investeringen in de dorpen

PvdA Delfzijl is ‘eens’
Het gaat helemaal niet om honderden miljoenen overheidsgeld voor Delfzijl Centrum. De investeringen staan echt in verhouding met de gemeentelijke investeringen in wijken en dorpen.

Stelling 3
Delfzijl voldoet straks ruimschoots aan zijn groene maatschappelijke plicht: niet nog meer windmolens en zonneparken

PvdA Delfzijl is ‘eens’
Windmolens staan er genoeg. Delfzijl heeft wellicht nog wel gebied dat geschikt is voor zonneparken. Belangrijk is dat bewoners daar iets over te zeggen hebben.

Stelling 4
Met alle aandacht voor ouderen en ‘levensloopbestendig’ bouwen, mag Delfzijl ook wel wat meer gas geven om ook jongeren vast te houden .

PvdA Delfzijl is ‘eens’:
Er moet ook voor jongeren in het centrum van Delfzijl gebouwd worden. Jongeren willen uiteraard graag in het centrum vlak bij het strand wonen.

Stelling 5
Als de beoogde nieuwe ‘asielwijk’ voor 700 asielzoekers uiteindelijk eenmaal klaar is, zit Delfzijl aan de grens van wat het aan kan

PvdA Delfzijl is ‘deels eens/ deels oneens’
Het nieuwe asielzoekerscentrum biedt plaats aan 630 asielzoekers. De bestaande gebouwen verdwijnen zoals afgesproken is. Het AZC levert Delfzijl economische activiteit op. Dat we aan de grens zitten van ons kunnen is een beetje overdreven.

Stelling 6
Krimp- en sloopbeleid versterkt zichzelf: nu economie en werkgelegenheid langzaam aantrekken moet Delfzijl weer gaan bouwen voor nieuwe groei

PvdA Delfzijl is ‘eens’
Dat doet Delfzijl ook. In het centrum wordt gebouwd. Door de aardbevingsschade moet veel worden versterkt en vernieuwd.

Stelling 7
Aardbevingen: de immense versterkingsopgave in Delfzijl-Noord, Tuikwerd en Holwierde biedt kansen voor wijkvernieuwing maar het mag niet uitlopen op de ontwrichtende kaalslag van de jaren negentig

PvdA Delfzijl is ‘eens’
Sterker nog samen met inwoners plannen maken die echt gedragen en uitgevoerd worden. De wijkvernieuwing moet zorgen voor verbetering van de wijken Noord en Tuikwerd alsmede Holwierde.

Stelling 8
Gasloos bouwen moet de norm zijn om de gaskraan dicht te kunnen draaien en de aardbevingen te beteugelen.

PvdA Delfzijl is ‘eens’
Er wordt al volop gekeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Aandachtspunt is de energierekening voor bewoners. Deze mag niet onbetaalbaar worden voor mensen met een kleine beurs.

Stelling 9
Delfzijl moet de industrie koesteren als banenmotor, maar mag omliggende dorpen niet laten zitten met de lasten

PvdA Delfzijl is ‘eens’
Het pas vastgestelde bestemmingsplan stelt paal en perk aan ongewenste ontwikkelingen.

Stelling 10
Regionale samenwerking is tweerichtingsverkeer. Het onderwijs naar een nieuwe campus in Appingedam? Dan moet Delfzijl het centrum voor de zorg in de Eemsdelta worden

PvdA Delfzijl is ‘eens’
Op zich lijkt deze verdeling logisch, maar er zijn natuurlijk meer onderwerpen die vragen om een goede invulling van gebied. Jammer dat de herindeling zo lang duurt.