Stellingen

Stellingen van Dagblad van het Noorden.

Stelling 1
Uiteindelijk is die herindeling met Delfzijl en Loppersum misschien wel beter voor Appingedam dan de G7-supergemeente waarvoor altijd is gestreden.

PvdA Appingedam is ‘oneens’

Beide nieuw te vormen gemeenten zullen uiteindelijk net niet groot genoeg zijn om alle uitdagingen van de toekomst effectief te verwerken. Juist door één gemeente te vormen was er meer mogelijk om tot een effectieve onderhandelingspartner te groeien. Door één gemeente te vormen was er meer potentie om te groeiennaar een krachtige economische motor voor het gebied.

Stelling 2
Delfzijl is als grootste niet per se ook beste bestuurscentrum: de nieuwe gemeente moet straks ook in Appingedam en Loppersum tastbaar aanwezig zijn

PvdA Appingedam is ‘eens’
Binding, verbinding en dienstverlening dient “fysiek”tastbaar te zijn in alle dorpen en wijken van de nieuwe gemeente.

Stelling 3
Aardbevingen: de gemeente moet meer voor zijn inwoners gaan liggen en samen een vuist maken richting Rijk en NAM – desnoods ook bij de rechter

PvdA Appingedam is ‘eens’
Lokaal bestuur dient in dit dossier, in samenwerking met andere stakeholders, eenduidig achter hun bewoners te staan. Bureaucratische verkwisting moet bestreden worden door daadwerkelijk instrumenten in te zetten of te ontwikkelen die toegevoegde waarde hebben. Tevens dient het lokaal bestuur er voor te zorgen dat de sociale weerbaarheid van de inwoners versterkt gaat worden.

Stelling 4
Appingedam moet ook zelf investeren om meteen ook een vernieuwingsslag te maken in Damster versterkingswijken

PvdA Appingedam is ‘eens’
Juist nu is het belangrijk om het nadeel om te buigen in een voordeel. Dat betekent investeren in stadsvernieuwing en voorwaarden scheppen op het gebied van energietransitie. Daarbij is verbetering van woon- en leefbaarheid nodig op het gebied van verduurzaming, levensloopbestendigheid en zorgbestendigheid van sociale huurwoningen.

Stelling 5
Gasloos bouwen moet de norm zijn om de gaskraan dicht te kunnen draaien en de aardbevingen te beteugelen

PvdA Appingedam is ‘eens’
Er moet ingezet worden om betaalbare en innovatieve alternatieven te stimuleren en activeren.

Stelling 6
Versterkingsoperatie in het oude stadshart Appingedam mag niet uitmonden in goedkope keuzes en een centrum vol ‘plastic’ Playmobiel-monumenten

PvdA Appingedam is ‘eens’
Niet alleen voor het oude stadshart is dit belangrijk, maar juist met alle beeldbepalende en karakteristieke gebouwen moeten we voorzichtig omgaan. Die moeten met behoud van karakter versterkt worden. Daar waar het om doorsnee rijtjeswoningen gaat, moeten we slim vernieuwen in plaats versterken.

Stelling 7
N33: Appingedam moet de tracévoorkeur van boeren en bevolking voor de nieuwe oostelijke aansluiting respecteren en niet vasthouden aan zuidelijke ontsluitingsweg

PvdA Appingedam is ‘oneens’
Het is belangrijk dat bij de trajectkeuze rekening wordt gehouden met alle gevolgen die het gekozen traject zal hebben. Dat betekent niet alleen de gevolgen voor de boeren, maar ook de gevolgen voor de bewoners aan bv de Farmsumerweg in Appingedam.

Stelling 8
Regionale samenwerking is tweerichtingsverkeer. Het onderwijs naar een nieuwe campus in Appingedam? Dan moet Delfzijl het centrum voor de zorg in de Eemsdelta worden

PvdA Appingedam is ‘oneens’
Het is uitgangspunt bij dit soort belangrijke keuzes moet in het belang van het totale gebied zijn. Op die manier krijg je de beste locatie voor het onderwerp en de bewoners. Juist bij dit soort belangrijke keuzes voor de toekomst moet niet het verdelen van onderwerpen het uitgangspunt zijn. Bij het nemen van dergelijke beslissingen moet de toekomst voorop staan

Stelling 9
Na de komst van Overdiep en het woonplein buiten de stad is een nieuw offensief nodig om de terugloop van het winkelbestand in het stadshart te remmen

PvdA Appingedam is ‘oneens’
Het is belangrijk om voortdurend met de ontwikkeling van het winkelbestand in het centrum bezig te zijn. De komst van het woonplein en het Overdiep kan ook versterkend zijn voor het totaalpakket. Het is belangrijk om voortdurend in te springen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van middenstand.

Stelling 10
Burgerparticipatie houdt niet op bij de Burgertop van 2016: als de gemeente meer initiatief van de Damsters verlangt in de samenleving, moet ze daar meer werk van maken

PvdA Appingedam is ‘eens’
Het is belangrijk om deze ontwikkeling voortdurend te blijven steunen en door ontwikkelen