6 mei 2017

Ledenvergadering

Het bestuur van PvdA DAL nodigt graag al haar leden uit voor komende ledenvergadering.

Dinsdag 16 mei a.s. – 19:30 – 21:00 – Locatie: Hotel Spoorzicht – Molenweg 11 – Loppersum

Agenda:

  1. Verslag oprichtingsvergadering
  2. Vragen uit oprichtingsvergadering
  3. Werkplan van PvdA lokaal DAL
  4. Communicatie, voorstellen Ton Keuning als verantwoordelijk coördinator.
  5. Begroting
  6. Kascommissie
  7. Actuele politieke zaken vanuit de fracties: Janny, Lies, Hilbrand.
  8. Gemeenteraadsverkiezingen
  9. Bé Schollema vertelt over wethouderschap en raadslidmaatschap
  10. Rondvraag en sluiting

Alle leden zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen met aanvullende informatie.