Door Privé: Redactie op 27 september 2017

Herindeling

Op dinsdag 26 september hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) hun raden geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning naar de bestuurlijke toekomst van de DAL-gemeenten.

De colleges hebben deze onderzoeksresultaten voorzien van een nadere duiding en hebben daarbij aangegeven wat de mogelijke meerwaarde is van een eventuele herindeling en met welke aandachtspunten rekening gehouden moet worden. Deze duiding is verwoord in het ‘Verbindend document’.

Informatie voor inwoners.
Elk college organiseert in de eigen gemeente een avond waarop inwoners worden geïnformeerd over de uitkomst van de onderzoeken. De gemeenten organiseren daarvoor een speciale avond voor inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen, voor iedere gemeente afzonderlijk.

De bijeenkomsten zijn:

  • 4 oktober gemeente Loppersum, locatie: raadszaal gemeentehuis
  • 4 oktober gemeente Appingedam, locatie multifunctionele centrum Kabzeël
  • 5 oktober gemeente Delfzijl, locatie: raadszaal gemeentehuis.

Inwoners krijgen via de gemeentelijke informatiepagina, sociale media en website meer informatie.

Lees meer en download het rapport via de website van appingedam.nl