Door Privé: Redactie op 3 september 2017

Boekje ‘Gas uit Groningen’

Op initiatief van onze collega politici van  de SP is een handzaam boekje uitgegeven mbt gaswinning.
Graag bieden we jullie gelegenheid om hier kennis mee te maken

Uit het voorwoord:

In dit boekje willen wij een overzicht geven van de huidige stand van zaken. Wij willen inzichtelijk maken hoe de gaswinning is georganiseerd, welke gevolgen de gaswinning heeft en welke keuzes er gemaakt (moeten) worden.
Met de informatie in dit boekje, die verzameld is uit openbare bronnen, willen wij een praktisch overzicht geven om de verdere discussie te kunnen voeren op basis van feiten. Uit die feiten blijkt dat er een brede visie op de toekomst van de gaswinning in Groningen nodig is. In het slothoofdstuk proberen wij daarvoor een aanzet te geven.

Download het boekje.