4 november 2017

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

op zaterdag 25 november as.

In de Molenberg, Delfzijl

Start om 10:00 uur

Naast een aantal statutaire zaken zal tijdens deze Algemene Ledenvergadering belangrijke besluiten moeten worden genomen over de concept verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten van de drie gemeenten afzonderlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar waaraan de PvdA uiteraard aan deel gaat nemen. Uw inbreng en stem wordt hierbij nadrukkelijk gevraagd en van groot belang.

Hieronder treft u de agenda aan:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken, mededelingen en ledenbestand
 3. Stand van zaken afdelingsbestuur
 4. Verslag van de ALV van 27 augustus jl.
 5. Werkplan afdeling DAL 2018
 6. Begroting afdeling DAL 2018
 7. Bespreking en vaststelling verkiezingsprogramma’s
 8. Bespreking en vaststelling kandidatenlijsten.
 9. De campagne
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De achterliggende stukken t.b.v. deze vergadering worden aan leden ter beschikking gesteld via  toegestuurde download linkjes.

Wil u als lid deze linkjes opnieuw ontvangen? Stuur een mailtje naar onze interim-voorzitter Bert Dieters.